• Ελληνικά
 • English
 • Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης για την ανάπτυξη Προωθητικού Υλικού -Φυλλάδια για την Πράξη «MARIS» (MArine caReer Information System)

  admin

  Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προβεί σε ανάθεση για την ανάπτυξη Προωθητικού Υλικού -Φυλλάδια (Παραδοτέο 2.1.2) για την Πράξη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, προϋπολογισμού 2.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Αντικείμενο της ανάθεσης είναι ο σχεδιασμός και η εκτύπωση προωθητικού υλικού  σε μορφή εντύπων φυλλαδίων που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τα φυλλάδια θα παραδοθούν στα γραφεία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ εντός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ και ο αριθμός των φυλλαδίων που θα εκτυπωθούν και διανεμηθούν ανέρχεται σε 10.000 αντίτυπα.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

  Leave a comment

  Your email address will not be published.

  Font Resize
  Contrast
  Ξεχάσατε τον κωδικό; Εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας.