• Ελληνικά
 • English
 • Διακήρυξη για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΟΠΣ-ΝΕ)»

  admin

  Διακήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο:

  «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΟΠΣ-ΝΕ)» της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5028271

  Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής

  Προϋπολογισμός: 662.580,65€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 821.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Διακήρυξη 02/2019

  Περίληψη Διακήρυξης 02/2019

  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

  Δημοσίευση σε Ε.Ε.

  Leave a comment

  Your email address will not be published.

  Font Resize
  Contrast
  Ξεχάσατε τον κωδικό; Εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας.