• Ελληνικά
 • English
 • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝO ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Η Ελλάδα, ως παραδοσιακή ναυτιλιακή χώρα, έχει εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εγγυάται την υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων ναυτικών ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, από την τεχνολογική εξέλιξη και φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ελληνικού στόλου τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, δημιούργησε ένα Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και στις απαιτήσεις της διεθνούς νομοθεσίας. Οι Έλληνες δόκιμοι αξιωματικοί ακολουθούν μαθήματα που παρέχονται από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού οι οποίες λειτουργούν σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια της χώρας με πλούσια και μακρά ναυτική ιστορία, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).

  prosomoiotis-2

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Σχολών Ε.Ν. (ΑΕΝ. ΚΕΣΕΝ, ΣΣΠΜ, ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων), και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και τη χορήγηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.

  Οι αρμοδιότητες της ΔΕΚΝ προβλέπονται στο άρθρο 22 του Π.Δ 13/2018 (ΦΕΚ Α’ 26) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτκής». Σημαντικό μέρος αυτών αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στις ΑΕΝ, η επίβλεψη και η διοίκηση αυτών, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, η θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργάνων και οδηγών σπουδών, η προμήθεια εξοπλισμού, η συνδρομή στη διαδικασία των προσλήψεων, η παρακολούθηση του θαλάσσιου εκπαιδευτικού πλου των δοκίμων, η πιστοποίηση των ναυτικών. Επιπρόσθετα, η ΔΕΚΝ βεβαιώνει και πιστοποιεί την επαγγελματική κατάρτιση και ικανότητα και άλλων κατηγοριών αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού (όπως είναι οι Οικονομικοί Αξιωματικοί και το προσωπικό γενικών υπηρεσιών), διοργανώνοντας τις σχετικές προς πιστοποίηση αυτών εξετάσεις. Επιβλέπει επίσης την επί πλοίου κατάρτιση των πληρωμάτων καταστρώματος και μηχανής και συνδράμει στον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της αρμόδιας οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου, ενώ παρακολουθεί τις εργασίες διεθνών οργανισμών και συνεργάζεται με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος.

  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

  α. Κανονισμών & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  β. Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν.
  γ. Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών
  δ. Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

  CERT-SEAFAFERS_TRAINING_9001_2015_2018_EN-page-001

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού τις οποίες εποπτεύει, έχουν εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρούν ενεργό ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του οποίου την αποτελεσματικότητα συνεχώς βελτιώνουν, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015. Το ΣΔΠ έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Η εφαρμογή ΣΔΠ αποδεικνύει τη δέσμευση της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν., για τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους, για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εστίαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των ναυτικών.

  ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Το Ελληνικό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Πιστοποίησης αποτελείται από:

  • Έντεκα (11) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για Πλοιάρχους και Μηχανικούς,
  • Τρία (3) Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) για Πλοιάρχους, Μηχανικούς και Ραδιοτηλεγραφητές,
  • Δύο (2) Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ).
  • Τη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ / ΜΕΤ / Θαλαμηπόλων)

  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ:

  Οι Α.Ε.Ν λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:

  Στοιχεία Επικοινωνίας Α.Ε.Ν.:

  ΑΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 19300 210 – 5574171-3, 210 – 5575987, 210 – 5575563 aenasprop@hcg.gr
  ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Τ.Κ. 48100 26820 – 22095-7, 26820 – 89511-12 aenipi@hcg.gr
  ΙΟΝΙΩΝ
  ΝΗΣΩΝ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΪΤΛΑΝΤ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Τ.Κ. 28100
  26710 – 28608 aenionia@hcg.gr
  ΚΡΗΤΗΣ ΒΛΗΤΕΣ-ΣΟΥΔΑΣ, ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ. 73100 28210 – 89356 aenkritis@hcg.gr
  ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΤΚ 85200 22430 – 22551 aenkalymnou@hcg.gr
  ΚΥΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ Τ.Κ.34003 22220 – 22602 aenkimis@hcg.gr
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ, Τ.Κ. 57004 23920-31222, 23920-36506, 23920-33415 aenmakedonias@hcg.gr
  ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ, Τ.Κ. 82101 22710 – 55209 aenoinousson@hcg.gr
  ΣΥΡΟΥ Ε. ΠΑΠΑΔΑΜ 1, Τ.Κ. 84100 22810 – 82450 aensyrou@hcg.gr
  ΥΔΡΑΣ ΥΔΡΑ Τ.Κ. 18040 22980 – 52208 aenydra@hcg.gr
  ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26, ΧΙΟΣ, Τ.Κ. 82100 22710 – 44431 aenchiou@hcg.gr

  ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Στους Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, μετά την αποφοίτηση τους από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προσφέρονται μαθήματα μετεκπαίδευσης και ανανέωσης γνώσεων ενώ, επίσης, παρέχεται εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα για υπηρεσία επί ειδικού τύπου πλοίων ( δεξαμενόπλοια- επιβατηγά, ασφάλεια) ώστε να είναι ικανοί να ακολουθήσουν τις εξειδικευμένες τεχνολογίες της εργασίας τους.

  Για το σκοπό αυτό λειτουργούν τρία Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), όπου οι Αξιωματικοί λαμβάνουν την απαιτούμενη κατάρτιση που είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της καριέρας τους:

  1. ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π)

  (Φλέμινγκ 43 Αγ. Ιωάννης Ρέντης τ.κ 18233)
  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4821281, 4813963, 4823853 ‐ 854,
  Fax: 210 4813314
  E‐mail Πλοιάρχων: kesenpl@hcg.gr

  2. ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ)

  (Φλέμινγκ 43 Αγ. Ιωάννης Ρέντης τ.κ 18233)
  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4821281, 4813963, 4823853 ‐ 854,
  Fax: 210 4813314
  E‐mail Μηχανικών: kesenm@hcg.gr

  3. ΚΕΣΕΝ ΡΗ-ΡΕ (Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών)

  (Παραλία Ασπροπύργου τ.κ 19300)
  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5570450 ‐ 5574956, Fax: 210 5574955
  Ε‐mail: kesenrhre@hcg.gr

  ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Επιπλέον, λειτουργούν δύο Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ), όπου παρέχεται η βασική και προχωρημένη εκπαίδευση στα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα των πλοίων προς τους ναυτικούς όλων των βαθμίδων:

  1. ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / Ασπροπύργου (Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου)

  (Παραλία Ασπροπύργου, τ.κ 19300)
  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5574204 ‐ 5570629 – 2105579385, Fax: 210 5574246
  E‐mail: sspma@hcg.gr

  2. ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / Μακεδονίας (Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού – Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας)

  (Νέα Μηχανιώνα, τ.κ 57004)
  Τηλεφωνικό Κέντρο: 23920 34200, Fax: 23920 21602,
  Ε‐mail: sspm.mak@hcg.gr

  Tέλος, υπάρχει και η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων.

  (Φλέμινγκ 43, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τ.κ 18233)
  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4220713, Fax: 210 4126554
  Ε-mail: thalamip@hcg.gr

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

  Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας Γ΄ τάξης Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας. Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές.

  Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και στη συνέχεια σε Α΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Σήμερα, η απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για τη βαθμολογική προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Β΄ είναι 24 μήνες  και για την προαγωγή σε πλοιάρχους ή μηχανικούς Α΄ είναι 24 μήνες.

  ship-ariel1

  Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται όμως μόνο στα πλοία. Γύρω απ’ αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά.

  Font Resize
  Contrast
  Ξεχάσατε τον κωδικό; Εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας.